Partite
Ivanov, Viktor - Merkushin, Yuri Russia: Moscow Liga Pro
Thursday 02 April 2020 11:30
YANSHAEV, ALEXEY - RUTKO, DMITRY RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 12:00
BYCHKOV, STANISLAV - ILYUKHIN, EVGENIY RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 12:00
SMIRNOV, IGOR - MYAGKOV, SERGEY RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 12:30
MERKUSHIN, YURIY - BAZILEVSKY, VITALY RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 12:30
ARONOV, ARTEM - SMAGLYUKOV, VLADISLAV RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 08:00
REDENKOV, DMITRY - KOROLEV, PAVEL RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 08:00
TRUSHKIN, ANATOLY - NIKIFOROV, OLEG RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 08:30
SADKOV, ANDREY - KUZMIN, SERGEY RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 08:30
MERKUSHIN, YURIY - YANSHAEV, ALEXEY RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 10:00
ILYUKHIN, EVGENIY - MYAGKOV, SERGEY RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 10:00
BAZILEVSKY, VITALY - IVANOV, VALERY RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 10:20
SMIRNOV, IGOR - BYCHKOV, STANISLAV RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 10:30
MYAGKOV, SERGEY - SMIRNOV, IGOR RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 11:00
YANSHAEV, ALEXEY - BAZILEVSKY, VITALY RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 11:00
IVANOV, VALERY - MERKUSHIN, YURIY RUSSIA: RUSSIA LIGA PRO MOSCA
Thursday 02 April 2020 11:30