Football

My Match

No Match Live selected yet. To add a bet click the star while browsing through ScoreActive!

Last Events Live

26'   Jeong Dong-yun
22'   Joon-Ho Hong
18'   Bong-Soo Kim 1 - 1
20'   Jae-Woo Kim
45'   Kenyu Sugimoto 1 - 1
90'   Shota Kobayashi 1 - 1
45'   Yoshiki Fujimoto 2 - 0
2'   Calum Kavanagh 1 - 0
41   Jianrong Zhu  Denis Popovic
42'   Junchen Zhou 1 - 0
6'   Oh-Kyu Kim
4'   Jae-Won Shin 0 - 1
35'   Hyung-Min Shin
35'   Ariajasuru Hasegawa 2 - 0
36'   Takumu Kawamura 1 - 0
25'   Ruslan Rzaev 0 - 1
29   Modou Barrow  Ji-Hoon Lee
29   Gyo-Won Han  Sung-Yoon Lee
23'   Motoki Hasegawa 2 - 0
24'   Toshiki Mori 1 - 1
23'   Luan 1 - 1
26'   Shohei Takahashi 1 - 0
14'   Kleber Pinheiro 1 - 0
14'   Keita Saito 1 - 1
18'   Riku Yamada 1 - 0
54'   Takumi Miyayoshi 0 - 2
4'   Riku Matsuda 1 - 0
8'   Ken Yamura 0 - 1
5'   Riku Handa 1 - 0
11'   Yuki Otsu 1 - 1
6'   Seiya Nakano 0 - 1
4'   Calum Kavanagh 1 - 0
28'   Hiroto Goya 1 - 0
8'   Peter Utaka 0 - 1
75   Josh Cullen  Adrien Trebel
66   Francis Amuzu  Majeed Ashimeru
73   Jarne Steuckers  Facundo Colidio
80'   Yari Verschaeren 0 - 1
33'   Christopher Durkin
6'   Bogdan Mykhaylychenko
  1. Home
  2. Brazil - Serie C: Play-off

Results

30 January 2021
20:00 Remo Vila Nova  
23 January 2021
20:00 Vila Nova Remo